Google có dùng Chrome để tìm kiếm URL mới để thu thập dữ liệu?

Google có dùng Chrome để tìm kiếm URL mới để thu thập dữ liệu?

Phương pháp thử nghiệm khá đơn giản. Chúng tôi tiến hành tạo trang web mới và đăng bài để thử nghiệm Google Crawl như thế nào, sau đó sẽ có 1 lượng truy cập từ trình duyệt Chrome, và chờ xem Googlebot có ghé không.

Quá trình thử nghiệm là tiến hành làm vài trang web mà Google chưa index, sử dụng một nhóm người truy cập các trang đó từ trình duyệt Chrome, và sau đó chờ xem liệu Googlebot có đến thăm được không. Không có một quy tắc nào trong quá trình thử nghiệm, và các bước thử nghiệm như sau:

Tạo ra 2 trang web và tiến hành đưa các bài viết lên, quá trình thử nghiệm trong 1 tuần và hằng ngày luôn phải kiểm tra nhật ký trang web:

Đưa 27 người tham gia vào quá trình này:

  • Mở Chrome
  • Đi vào cài đặt và vô hiệu tất cả các tiện ích của họ
  • Dán URL của trang thử nghiệm đầu tiên trong trình duyệt của họ và sau đó truy cập vào nó
  • Dán URL của trang thử nghiệm thứ hai trong trình duyệt của họ và sau đó truy cập vào nó
  • Mở lại các tiện ích của họ sau khi hoàn tất các bước trên
  • Lấy địa chỉ IP của mỗi người và gửi cho tôi để tôi có thể xác minh người theo tất cả các bước.

Google có dùng Chrome để tìm kiếm URL mới để thu thập dữ liệu?

Kiểm tra nhật ký mỗi ngày cho đến một tuần sau khi người dùng cuối hoàn tất các bước của họ.

Kết quả

Kết quả khá đơn giản: Googlebot không bao giờ đến thăm một trong hai trang trong quá trình thử nghiệm.

Lưu ý: Trong bảng tuần hoàn SEO của Search Engine Land có nói rằng không một yếu tố xếp hạng trực tiếp, cần phải có nhiều yếu tố kết hợp lại để một thứ hạng cao. Điều đó nói rằng, có lẽ Chrome là một nguồn dữ liệu trong các thử nghiệm của Google. Nó cũng có thể là công cụ để đánh giá sự hài lòng của người dùng với kết quả tìm kiếm.

Trong bất kỳ trường hợp nào, đây là một kết quả thử nghiệm, và cho đến bây giờ, chúng tôi đã chỉ ra rằng Google dường như không sử dụng các lượt truy cập Chrome tới các trang web mới để tìm kiếm các URL mới trong quá trình thu thập dữ liệu.

Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam
Google luôn nhìn thấy bạn đang làm gì , đừng bao giờ tự tin rằng dùng các kỹ thuật để qua mặt Google , nếu không tự làm SEO được thì hãy liên hệ với SEO Nam Nguyen , đừng làm mất thời gian kiếm tiền của bạn.

Bản quyền nội dung